Bağdat Cad Nermin German Apt No:456 Kat:4 D:4 Kadıköy Suadiye İstanbul
0542 660 84 07
polentepsikoloji@gmail.com

Yetişkin-Bireysel Psikoterapi

Yetişkin-Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikoterapi süreçlerinde, bireyin duyguları, düşünceleri ve davranışları hakkında farkındalık kazanması amaçlanmakta, kişinin psikoterapiye gelme amacı doğrultusunda günlük, romantik-ailevi-sosyal ilişki problemleri, iş yaşamında karşılaşılan stres durumları ele alınmakta ve çözümlenmektedir. 

Psikoterapi sürecinin sonunda psikolojik dayanıklılığının güçlendirilmesi; bireyin karşılaştığı sorunlarla etkin bir şekilde baş etme becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

Bireysel psikoterapi, kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuktur. Bir yeniden keşif ve dönüştürme sürecidir. Hayata ve problemlerine farklı pencerelerden bakabilme becerisini kazanan kişi iç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirerek doyuma ve rahatlığa ulaşabilir.

Bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinde kişi içinde bulunduğu durumu daha iyi analiz etme ve anlamlandırma, nedenlerini keşfetme, soruna farklı açılardan bakabilme becerilerini geliştirir. Psikolog / Psikoterapist danışanın yeni geliştirdiği bu becerilerini var olan sorununun çözümünde kullanmasına rehberlik eder.

Günlük yaşam olaylarının tetiklediği stres ya da bireysel ya da kişilerarası çatışmalar bireysel psikolojik danışmanlık ile çözüme kavuşurken, çocukluk travmaları, çocuklukta oluşan cinsel istismar ve fiziksel istismar, travmalar, depresyon, yas süreci başta olmak üzere bir çok psiko sosyal sorun bireysel psikoterapiyi zorunlu kılabilir.

Bireysel terapi, danışan ve danışman arasında gizlilik ilkelerine ve etik kurallara bağlı kalınarak yürütülür.

Seanslar danışanın ihtiyaçları, beklentileri ve hedeflerine göre şekillenir. İhtiyaç görülmesi durumunda psikiyatrist ile iş birliği içinde danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.