Bağdat Cad Nermin German Apt No:456 Kat:4 D:4 Kadıköy Suadiye İstanbul
0542 660 84 07
polentepsikoloji@gmail.com

Aile ve Çift Terapisi

Aile ve Çift Terapisi

Aile ve Çift terapisi, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkilerin çalışıldığı bir psikoterapi dalıdır. Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, özellikle ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkiler ruh sağlığı ve duygusal gelişim açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu yakın ilişkilerden birisi olan çift ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, iletişim problemleri, cinsel sorunlar yaşayabilir; zorlu ve sıkıntılı dönemlerden geçebilirler. Aile ve çift terapisinde amaç, aile sisteminin içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Aynı zamanda aile sisteminin ya da çift ilişkisinin güçlü olduğu noktalardan yararlanarak, bu konuyla ilgili kişilerin farkındalık geliştirmelerini sağlamak, desteklenmesi gereken yerlerde de destek olabilmektir. Hem aile içi ilişkilerin hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Aile ve Çift Terapisinden Kimler Yararlanabilir?

Özellikle aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Ayrıca tüm psikolojik bozukluklarda, diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Kullanım alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Çift ilişkilerinin düzenlenmesi
 • Evlilik problemleri
 • Ayrılma/Boşanma
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Cinsel problemler
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • İletişim problemleri
 • Aile yaşamındaki değişiklikler (iş değişikliği, taşınma, göç vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Evlat edinme süreçleri
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler

Bazı durumlarda, aile ve çift terapisi yasal olarak önerilmektedir. Örneğin aile mahkemelerinde boşanma, çocuğun velayeti vb. davalarda önce aile/çift terapisi önerilmektedir.

Aile ve Çift Terapisi Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Aile ve çift terapisi uygulamalarının farklı yöntemleri vardır. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı seansta bir araya gelirken, bazen de terapist aile üyelerinden bir ya da ikisini veya çiftleri tek tek görebilir. Çift terapisinde eşlerden biri terapi desteği almayı kabul etmezse, terapi desteği almak isteyen kişiyle devam edilip, destek almak istemeyen kişinin gıyabında çalışılabilir. Çocuk merkezli aile terapisi uygulamalarının bazı durumlarında, çocukların öğretmenleri, okul rehberlik servisi ya da sosyal hizmet uzmanları ile görüşmeler söz konusu olabilmektedir.Aile ve çift terapisi, duruma göre değişebilmekle birlikte, genellikle 8–24 seans olarak yapılmaktadır. Seans süresi 50 dakikadır. Seansların görüşme sıklığı kişilere ve duruma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Terapi sürecinin başlarında haftada bir ya da 15 günde bir görüşülmesi uygunken bu sıklık ilerleyen süreçte seyrekleştirilip ayda 1 ya da  2 ayda bir görüşme aralığına dönüşebilir.