Online psikoterapi hizmeti verilmektedir.
0542 660 84 07
polentepsikoloji@gmail.com

Ezgi Taboğlu

 

Ezgi Taboğlu

Klinik Psikolog / Psikoterapist

Clinical Psychologist / Psychotherapist

 

 

Ezgi, Sainte-Pulcherie Fransız Lisesi’nden mezuniyetinin ardından psikoloji ve hukuk alanlarında çift anadal yaptığı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden 2009 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Amerika’da UPenn’de hukuk yüksek lisansını tamamladıktan sonra akademik kariyere yöneldi ve uzun yıllar cezaevleri konusunda çalıştı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde eşlerinin ölümünden hüküm giyen kadınlar hakkında yazdığı kriminoloji yüksek lisans tezi, onur derecesine layık görüldü.

Türkiye’ye döndükten sonra klinik psikoloji alanında uzmanlaşmaya karar verdi. Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı’nı İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde yaptı. Bitirme projesini ise yeme bozuklukları ile beden algısı arasındaki ilişki üstüne yazdı. Aynı zamanda İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak pozitif psikoloji ve kadın konularında dersler verdi.

Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde, bireylerin ruhsal ve psikolojik gelişimine destek sağlamaya yönelik birçok eğitim aldı. Aldığı eğitimler arasında ISST’de geçerli olan Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon eğitimi, World Human Relief koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Klinik Düzey Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin düzenlediği psiko-onkoloji eğitimi de bulunmaktadır.

Esas çalışma alanı, biyopsikososyal çerçevede kadın ve kadınlık meseleleri. Kişisel, klinik ve akademik çalışmalarında, kadınların, hayatlarının her alanında güçlenmelerine destek sağlamaya yoğunlaşıyor. Bazı özel çalışma konuları arasında ise romantik ilişkilerde narsistik istismar, Türkiye’den yurt dışına göçenlerin ve yurt dışından Türkiye’ye yerleşenlerin adaptasyon süreçleri ile psikolojik sağlığı (göç psikolojisi) bulunuyor.

Yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını, şema terapi ve psikodinamik yönelimli olarak, Türkçe ve İngilizce gerçekleştiriyor.

***

After graduating from Sainte-Pulcherie French High School, Ezgi had a double major degree in psychology and law at Istanbul Bilgi University. She graduated with honors in 2009. She began her academic career after completing her master’s degree in law at UPenn in the USA, and worked on prisons and criminal justice for many years. She completed her second master’s degree in criminology at Cambridge University in England, where her dissertation on women convicted of serious domestic violence was awarded distinction.

After her return to Turkey, she decided to specialize in clinical psychology. She completed her master’s degree in clinical psychology at Istanbul Esenyurt University and wrote her graduation project on the relationship between eating disorders and body image. She worked as a lecturer at the Department of Psychology at Istanbul Medipol University, where she taught classes on positive psychology and women.

Over the years, she attended trainings on psychology in Turkey and abroad, including ISST approved Schema Therapy International Certification training, World Human Relief’s International Trauma Studies Certificate Program and Istanbul Aydin University’s Psycho-oncology Training Program.

Her work mainly focuses on women’s well-being within a biopsychosocial framework in order to support women’s empowerment in all areas of their lives. Among her specific areas of interest are narcissistic abuse in relationships, as well as the psychological health and adaptation processes of individuals who emigrated from Turkey to other countries and of international expats in Turkey (psychology of immigration).

As a psychotherapist, she works with adults and conducts her sessions both in Turkish and English. Her approach is rooted in schema therapy and psychodynamic therapy.